Classical

A Chuairt Shamhraidh (The Summer Trip)

You Might Also Like
8 Comments
 • Magore
  says:
  Jul 12,  · As part of our Summer Concert series for , our Weekly Lessons participants were asked to record themselves playing along to the tune, Farewell to .
 • Zusho
  says:
  Mar 08,  · Déan do Chuairt a phleanáil March 8, Gaeilge Suíomh Déan do Chuairt Tar agus Déan Taiscéaladh ar an Eastát is áille agus is rúndiamhraí in Éirinn.
 • Mazumuro
  says:
  Dealachadh leannain — A lover's parting, Is toigh leam a' Ghaidhealtachd — I love the Highlands, An ribhinn àluinn — The charming maiden. Mo nighean chruinn, donn — My neat auburn Maid, A' Chuairt-Shamhraidh — The Summer Ramble, Seònaid a chiiil re'idh — Jessie I .
 • Yogrel
  says:
  Jul 17,  · Òrain is phuirt à sgoil shamhraidh Cheòlais. Music and song from the Ceòlas summer school. Òrain is phuirt, le luchd-ciùil is seinneadairean à sgoil shamhraidh Cheòlais. Music and song.
 • Makora
  says:
  Ingrid Henderson Musician. K likes. Harper, pianist, performer, recording artist, musical director, teacher and all things musical. Solo performer and also member of Glenfinnan Ceilidh Band and.
 • Kikinos
  says:
  Sgoil Shamhraidh. Tha clàradh dùinte gus 1 dhen Dùbhlachd, Name. Address. Postcode. Phone number. Email. Creche. Require creche facility? Name. Age. Special needs. A' Chuairt-litir. Clàraich airson an litir-naidheachd againn fhaighinn, a' toirt thugaibh na naidheachdan as ùire. Submit.
 • Baramar
  says:
  (' The Summer Ramble '. A programme of songs) Thug an Samhradh cuspair bardachd do mhoran de na filidhean Gàidhealach agus an nochd bithidh cuid de na h-òrain cin air an seinn mar orain aon neach, orain caraid agus orain ceathrar. ' A' CHUAIRT SHAMHRAIDH' Regional Programme Scotland, 16 June
 • Shasho
  says:
  Search the BBC Search the BBC. Genome BETA Radio Times - Show TV Channels Hide TV Channels TV ; Show Radio Channels.
Leave a Reply